Liman ve terminal işletenleri sorumluluk

Liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3.şahıs mallarında yükleme, boşaltma, yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alır.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, poliçede yazılı özel şartlar ve klozlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
Yukarıda verilen dokümana "İlgili Dokümanlar (Genel Şartlar, Klozlar)" linkinden ulaşılabilir.

Liman Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortasi Bilgilendirme Formu