Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucunda, seyahat eden yolcuların uğrayacakları bedeni zararlar ile yolcuların beraberindeki eşyaların uğrayacakları zararlara ilişkin işletmecinin tazminat sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta tutarına kadar temin eder.
 
Bu sigorta, Sigorta ettirenin haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

- Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Yukarıda verilen dokümana "İlgili Dokümanlar (Genel Şartlar, Klozlar)" linkinden ulaşılabilir.

  Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Z.M.S. Sigortasi Bilgilendirme Formu