Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri

Bu hizmet ile Türkiye il sınırları dahilinde (K.K.T.C. dahil), konut sigortası poliçesi satın alan kişilere, aynı konutta yaşayan aile bireylerine 24 saat süre ile ve söz konusu konutta bulunan kişilere konut içinde bulundukları süre zarfında bireysel/tüzel kişilere ve  İşyeri sigortası poliçesi satın alan bireysel/tüzel kişilere ve  aynı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan ve işyerinde bulunan kişilere mesai saatleri içerisinde tıbbi danışmanlık, kara, hava ve deniz ambulansı sağlama ile ilgili hizmetleri verecektir. Söz konusu hizmet, sigortalı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan kişilerin görev icabı sigortalı işyeri dışında bulunmaları hallerinde de geçerli olacaktır.

Hizmetler

Anlaşmalı firma, sigortalılardan ücret almadan, telefon numarası (212) 350 03 03 olan, Alarm Merkezindeki doktorları aracılığıyla sigortalılara 24 saat tıbbi danışmanlık ve aşağıda listelenen acil durumlarda yurt içinde kara, hava ve deniz ambulansı ile taşıma hizmeti verecektir.

Tıbbi Danışma Hizmetleri

Anlaşmalı firma, sigortalının Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, firma hekimleri tarafından sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiili tespit imkanı olmaksızın yapılan, sigortalıyı aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.

Acil Sağlık Hizmetleri ve Acil Kara, Hava ve Deniz Ambulans Hizmetleri

Anlaşmalı firma, yoğun bakım donanımlı, gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve ambulans istasyonlarında konuşlandırılmış, uluslararası standartlara ve Sağlık Bakanlığı’nın Özel Ambulans Servisleri Yönetmeliği şartlarını taşıyan, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekiple hizmet sağlamaktadır. Acil kara ambulansı ve acil doktor hizmeti İstanbul’da ve Ankara’da firmaya ait ambulanslar ile belirtilen illerde ise firmanın anlaşmalı olduğu kurumların ambulanslarıyla verilecektir. Tıbbi danışmanlık ve hava ambulans hizmetini, hava alanı bulunan tüm iller geçerli olmak üzere ülke genelinde kendi alarm merkezinden verecektir

Anlaşmalı firma, sigortalının hayatını tehdit eden bedeni yaralanma ve ciddi hastalık gibi acil durumlar için kendisine çağrı yapıldığında, karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili sigortalıya veya yakınlarına tavsiyede bulunacaktır. Doktor, hastane ve teşhis merkezlerinin adres ve telefon numaralarını bildirecek, gerekirse doktor eşliğinde bir kara ambulansını sigortalıya yönlendirecektir.

Anlaşmalı firma, doktorlu kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, sigortalıya ilk önce bir hekim göndererek, hekimin ilk müdahaleyi yapmasını sağlayacak ve/veya gerekli görülmesi halinde müdahale için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaşımını sağlayacaktır.

Sigortalıya acil müdahale halinde kullandığı ilaç ve rutin malzemeler ile sigortalının tedavisine farklı bir sağlık kuruluşunda devam edilmesi gerektiği durumlarda taşınması (il sınırları dışına götürülmesi dahil) ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Anlaşmalı firma, sigortalının bulunduğu yerde tedavisinin imkanı yoksa ve sağlık durumu, bulunduğu yere en yakın olan donanımlı bir sağlık merkezine kara ambulansıyla taşınmasına uygun değilse, sigortalının naklinin Anadolu Sigorta’nın ve anlaşmalı firmanın onay vermesi kaydıyla hava ambulansı ve/veya hava taşımacılığı ile sağlanmasını organize edecektir.

ACİL DURUMLAR LİSTESİ

1 - Suda boğulma

2 - Trafik kazası

3 - Terör, sabotaj ,kurşunlanma ,bıçaklanma, kavga, v.b.

4 - İntihar girişimi

5 - Tecavüz

6 - Yüksekten düşme

7 - Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları

8 - Elektrik çarpması

9 - Donma, soğuk çarpması

10 - Isı çarpması

11 - Ciddi yanıklar

12 - Ciddi göz yaralanmaları

13 - Zehirlenmeler

14 - Ciddi allerji, anafilatik tablolar

15 - Omurga ve alt eksremite kırıkları

16 - Dekompesyon hastalığı (Dalgıç hastalığı)

17 - Kalp krizi ve ritim bozuklukları, hipertansiyon krizleri

18 - Astım krizi ve akut solunum problemleri

19 - Şuur kaybına neden olan her türlü durum

20 - Ani felçler

21 - Ciddi genel durum bozukluğu

22 - Yüksek ateş 39,5 üzeri

23 - Diabetik ve üremik koma

24 - Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı

25 - Akut batın

26 - Akut masif kanamalar

27 - Menenjit, ensefalit, beyin apsesi

28 - Renal kolik

29 - Akut psikopatik tablolar

30 - Migren ve/veya kusma şuur kaybıyla beraber olan başağrıları

31 - Yeni doğan komaları

32 - Başlamış doğum faaliyeti (Su kesesinin boşalması başlamış doğum faaliyeti demektir).